<< Back to Feature stories

       
       
     


กิจกรรมศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

     


    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ผศ.ดรไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และการสอนคณิตศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 2551

     การศึกษาดูงานครั้งนี้ สพฐ.นำทีมบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ นักวิชาการศึกษาและครู เพื่อสอนศึกษางานด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มหาวิทยาลัยทสึคุบะ และมหาวิทยาลัยริทสึเมคัง

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories