ตารางการอบรม รุ่นที่ 2
วันที่ สถานที่ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์
18 - 19 ส.ค. 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ download
1 - 2 ก.ย. 2561 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา download
8 - 9 ก.ย. 2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี download
15 - 16 ก.ย. 2561 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี download
15 - 16 ก.ย. 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล download
22 - 23 ก.ย. 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล download


ตารางการอบรม รุ่นที่ 1
วันที่ สถานที่ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์
4 - 5 พ.ย. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี download
2 - 3 ธ.ค. 2560 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย download
8 - 9 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย download
20 - 21 ม.ค. 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ download
3 - 4 ก.พ. 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ download
10 - 11 มี.ค. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น download
24 - 25 มี.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ download
21 - 22 เม.ย. 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา download