การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอน STEM สำหรับครูมัธยมศึกษา"
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม การอบรอมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอน STEM สำหรับครูมัธยมศึกษา" ในกิจกรรมกลุ่มย่อยของการสัมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
อัลบัมภาพการจัดกิจกรรมจากการอบรมรุ่นที่ 3 NEW
วันที่ Click เพื่อเปิดอัลบัมภาพ
9 - 10 ธ.ค. 2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง
19 - 20 ม.ค. 2562 โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ กาญจนบุรี
26 - 28 ม.ค. 2562 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
9 - 10 ก.พ. 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
16 - 17 มี.ค. 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
อัลบัมภาพการจัดกิจกรรมจากการอบรมรุ่นที่ 2
วันที่ Click เพื่อเปิดอัลบัมภาพ
18 - 19 ส.ค. 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
1 - 2 ก.ย. 2561 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
8 - 9 ก.ย. 2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
15 - 16 ก.ย. 2561 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
15 - 16 ก.ย. 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
22 - 23 ก.ย. 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล
อัลบัมภาพการจัดกิจกรรมจากการอบรมรุ่นที่ 1
วันที่ Click เพื่อเปิดอัลบัมภาพ
4 - 5 พ.ย. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2 - 3 ธ.ค. 2560 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
8 - 9 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
20 - 21 ม.ค. 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
3 - 4 ก.พ. 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 - 11 มี.ค. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 - 25 มี.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
21 - 22 เม.ย. 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา