ภาพบรรยากาศงาน Pitching โครงการปั้นดาว
วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ
P9040008 P9040010 P9040013 P9040016 P9040019 P9040020 P9040021 P9040023 P9040024 P9040025 P9040027 P9040030 P9040033 P9040034 P9040036 P9040037 P9040040 P9040041 P9040043 P9040047 P9040048 P9040052 P9040054 P9040057 P9040069 P9040082 P9040085 P9040089 P9040100 P9040115 P9040120 P9040139 P9040185 P9040190 jquery lightbox conflictby VisualLightBox.com v6.1