(Term Duration: January 1, 2014 - December 31, 2015)

  • Raymond Chan (Hong Kong)
  • I-Liang Chern (Taiwan)
  • Hisashi Okamoto (Japan)
  • Dongwoo Sheen (Korea)
  • Zhong-Ci Shi (China)
  • Zuowei Shen (Singapore)
  • Tao Tang (Hong Kong)