ภาพบางส่วนของกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2553


[1] [2] [3] ..[4].. [5]